سرورمجازی لهستان

آپتایم 99 درصد

سرورمجازی لهستان

آپتایم 99 درصد

PL-plan1024
 • 1024 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 35 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
PL-Plan2048
 • 2048 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
PL-Plan3072
 • 3072 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
PL-Plan4096
 • 6GB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
PL-Plan6144
 • 6144 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 100 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
PL-Plan8192
 • 8GB
  رم
 • 3 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Virtualizor
  مجازی ساز
 • لهستان
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل