سرور مجازی هلند
آپتایم 99 درصد
 • Product 1

  NL-plan512

  • 512 MB
   رم
  • 1 Core
   سی پی یو
  • 35 GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.x
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان97,500/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  NL-plan1024

  • 1024 MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 35 GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.5
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان131,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  NL-plan2048

  • 2048 MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 50 GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.x
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان163,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  NL-plan3072

  • 3072 MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 50GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.5
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان213,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  NL-plan4096

  • 4096MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 50GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • Esxi
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان271,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  NL-Plan6144

  • 6144MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 50GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.5
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان377,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  NL-Plan8192

  • 8192MB
   رم
  • 3 Core
   سی پی یو
  • 50GB
   هارد
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • VMware Esxi 6.7
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان466,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  NL-plan1024-NVME

  • 1024 MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 20 GB NVME
   SSD disk
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • ESXI
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان150,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  NL-plan2048-NVME

  • 2048MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 20 GB NVME
   SSD disk
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • ESXI
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان183,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  NL-plan3072-NVME

  • 3072MB
   رم
  • 2 Core
   سی پی یو
  • 20 GB NVME
   SSD disk
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • ESXI
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان271,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 11

  NL-plan4096-NVME

  شروع از
  تومان349,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 12

  NL-plan6144-NVME

  • 6144MB
   رم
  • 3 Core
   سی پی یو
  • 30 GB NVME
   SSD disk
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 1Gbit
   پورت
  • ESXI
   مجازی ساز
  • هلند
   موقعیت سرور
  • serverius
   دیتاسنتر
  • انتخابی
   سیستم عامل
  شروع از
  تومان407,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 13

  NL-Plan8192-NVME

  شروع از
  تومان453,500/mo
  سفارش دهید
 • Product 14

  NL-plan16384-NVME

  شروع از
  تومان873,500/mo
  سفارش دهید