سرورمجازی کانادا

آپتایم 99 درصد

CA-Plan512 1 موجود است
 • 512 MB
  رم
 • 1 Core
  سی پی یو
 • 35 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6
  مجازی ساز
 • کانادا
  موقعیت سرور
 • ColoGix
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
CA-plan1024 0 موجود است
 • 1024 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 35 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6
  مجازی ساز
 • کانادا
  موقعیت سرور
 • ColoGix
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
CA-Plan2048 0 موجود است
 • 2048 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6
  مجازی ساز
 • کانادا
  موقعیت سرور
 • ColoGix
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
CA-Plan3072 0 موجود است
 • 3072 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6
  مجازی ساز
 • کانادا
  موقعیت سرور
 • ColoGix
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
CA-Plan6144 0 موجود است
 • 6144 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 100 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 5
  مجازی ساز
 • کانادا
  موقعیت سرور
 • ColoGix/OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل