سرور مجازی امریکا

US-KVM1024

هزینه آی پی به صورت ست آپ 3دلار و یکبار پرداخت خواهید کردو ماههای آینده هزینه آی پی پرداخت نخواهید کرد

 • 1 GB
  رم
 • 1 Core
  سی پی یو
 • 30 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • KVM
  مجازی ساز
 • امریکا
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
US-KVM2048

هزینه آی پی به صورت ست آپ 3دلار و یکبار پرداخت خواهید کردو ماههای آینده هزینه آی پی پرداخت نخواهید کرد

 • 2 GB
  رم
 • 1 Core
  سی پی یو
 • 30 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • KVM
  مجازی ساز
 • امریکا
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
US-KVM4096

هزینه آی پی به صورت ست آپ 3دلار و یکبار پرداخت خواهید کردو ماههای آینده هزینه آی پی پرداخت نخواهید کرد

 • 4 GB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 30 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • KVM
  مجازی ساز
 • امریکا
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
US-KVM8192

هزینه آی پی به صورت ست آپ 3دلار و یکبار پرداخت خواهید کردو ماههای آینده هزینه آی پی پرداخت نخواهید کرد

 • 8 GB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 30 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • KVM
  مجازی ساز
 • امریکا
  موقعیت سرور
 • OVH
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کاکوهاست محفوظ می باشد