نحوه دسترسي به پنل ريبوت

.ابتدا وارد ناحيه كاربري سايت شوید   . از منو بر روي سرویس ها سپس سرویس های  من كليك كنيد .بر...