آموزش نصب DirectAdmin برای Rehat-Fedora-CentOS-Debian 6-Debian 7-FreeBSD-FreeBSD 10

 

کنترل پنل دایرکت ادمین (Direct Admin) دومین کنترل پنل محبوب هاستینگ بین کاربران ایرانی میباشد. کمترین مقدار رم برای نصب ۱۲۸ مگابایت است و حتما gcc و g++ میبایست نصب باشد، برای نصب این پکیج ها بادی اول نصب کنید. نکته بعدی که باید توجه داشته باشید این است که تنها کنترل پنلی موجود که از قبل نصب باید ابتدا لایسنس آن را خریداری کنید، چون در ابتدای مراحل نصب از شما کد های لایسنس را درخواست میکند و بعد نصب را انجام میدهد.

جهت شروع نصب ابتدا بوسیله برنامه پوتی (Putty) که لینک دانلود آن در بخش دانلود فایل موجود میباشد وارد SSH سرور مجازی یا اختصاصی خود شوید سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید:برای   Rehat/Fedora/CentOS:

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel


برای   Rehat/Fedora/CentOS:

yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file


برای Debian 6
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev patch

برای Debian 7 
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev patch libjemalloc-dev


برای Debian  8
apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \ libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota libsystemd-daemon0 patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-devبرای Debian 9

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev \ zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \ libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \ libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1


برای FreeBSD
pkg_add -r gmake perl wget bison flex gd cyrus-sasl2 cmake python autoconf libtool libarchive mailx

برای FreeBSD 10

pkg install gcc gmake perl5 wget bison flex cyrus-sasl cmake python autoconf libtool libarchive iconv bind99 mail

سپس به نصب میپردازیم
mkdir /home/dainstall
cd /home/dainstall
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh


پس از اجرای دستور آخر می بایست منتظر بمونید تا نصب به اتمام برسد سپس کلمه عبور مدیریت برای شما قابل نمایش است که بوسیله آن و با پورت ۲۲۲۲ وارد کنترل پانل خود میشوید. بدین صورت: http://Your_IP:2222

 

  • نصب دایرکت ادمین, نصب directadmin, directadmin, آموزش نصب دایرکت ادمین
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 29 کاربر این را مفید یافتند

مقالات مربوطه

بک اپ گرفتن از اکانتهای دایرکت ادمین از طریق SSH

برای بک آپگیری از کل اکانت ها: echo...

بروزرسانی دایرکت ادمین در محیط اس اس اچ

برای بروزرسانی دایرکت ادمین به صورت دستی ابتدا بوسیله برنامه Putty که لینک داونلود آن در بخش...

تغییر رمز ادمین دایرکت ادمین از ssh

در صورتی که رمز admin دایرکت ادمین خود را فراموش کرده باشید و امکان بازیابی به ایمیل هم در دایرکت...

نحوه تغییر آی پی سرور و لایسنس دایرکت ادمین

برای تغییر آی پی سرور و لایسنس دایرکت ادمین ابتدا لازم است main ip سرور خود را تغییر دهید و سپس...

آمورش restore اکانت ها در دایرکت ادمین

اگر زمانی شما اطلاعات سایت خود را از دست بدهید و با سایت شما با مشکل مواجه شود می توانید با...