مقالات

  آموزش ساخت A record,CNAME record,TXT record در DirectAdmin

بتدا به آدرس زیر مراجعه کنیدwww.yourdomain.com:2222 شما می بایست به جای کلمه yourdomain.com نام...

 Email forwarding در DirectAdmin

این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته باشد و بخواهد تنها یک ایمیل را چک کند، کاربرد دارد....

 روش ایجاد دیتابیس Mysql در کنترل پنل Directadmin

. ابتدا می بایست در مسیر زیر در کنترل پنل میزبانی وب Directadmin وارد...

 نحوه تهیه بک آپ در DirectAdmin

» برای تهیه بکاپ از وب سایت خود در کنترل پنل دایرکت ادمین به روش زیر عمل کنید : 1- ابتدا از آدرس...

 نحوه ی تغییر رمز عبور مربوط به کنترل پنل هاست لینوکس Directadmin

1- آدرس کنترل پنل هاست http://www.yourdomainname:2222 بوده و مشخصات آن قبلا به آدرس ایمیل شما...

 نحوه ی پارک کردن دامین در DirectAdmin

1. ابتدا می بایست در مسیر زیر در کنترل پنل میزبانی وب Directadmin وارد...

 مشاهده آمار و گزارش دقیق میزان مصرف هاست لینوکس DirectAdmin

1- به کنترل پنل Direct Admin خود از طریق http://yourdomain.com:2222 وارد شوید. yourdomain.com...