خطای /dev/shm is not mounted در زمان برسی امنیت سرور در فایروال CSF


شاید شما هم بعد از نصب فایروال CSF در بخش چک سرور سکیوریتی پیغام خطای زیر رو دیده باشید و موفق به رفع اون نشده باشید تو آموزش زیر میخوایم نحوه رفع این خطارو بهتون آموزش بدیم

پیغام خطای CSF :
/dev/shm is not mounted with the noexec,nosuid options (currently: none). You should modify the mountpoint in /etc/fstab for /dev/shm with those options and remount.
روش برطرف کردن خطا :
ابتدا با پوتی به سرور متصل شوید و موارد زیر را انجام دهید
nano /etc/fstab
در این فایل خط زیر را پیدا کنید
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
و با خط زیر جایگزین کنید
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
و بعد
mount -o remount /dev/shm

تمام میتونید مجدد چک کنید خطا رفع شده

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

ssl چیست؟

ssL يا Secure Socket Layer يكي از رایج ترین پروتكل هاي انتقال امن اطلاعات بين يك مرورگر و يك...