درود
 
رم سرور شماره 5 ایران از 32 گیگ به 64 گیگ رم ارتقا داده شد.
مشخصات جدید سرور ایران5 : 

CPU :Dual Intel® Xeon® Processor E5506

RAM : 64GB DDR3 ECC

Hard: 2 x 2T Sata3 Enterprise

port : 1 Gbit

DataCenter : Respinaبا احترام
کاکوهاست
تلفن تماس : 07132319174
آخرین اخبار و تخفیفات در کانال ما دنبال کنید
@kakohostservice


Thursday, June 9, 2016« برگشت