View our latest news & announcements

Latest Announcements

مهم و فوری: کشف یک آسیب پذیری بحرانی 17 ساله در سرویس Windows DNS Server با درجه وخامت 10

مایکروسافت در اطلاعیه ای مهم خبر از کشف یک آسیب پذیری بحرانی با درجه وخامت 10/10 منتشر کرد (CVE-2020-1350) این آسیب پذیری باعث می شود که فرد مهاجم بدون هیچگونه دسترسی بتواند با ارسال یک Query مخرب به DNS Server ...

اضافه شدن شماره های جدید برای تماس با شرکت

درود  با توجه به نیاز افزایش خطوط شرکت معطل نموندن کاربران برای تماس با شرکت شماره های جدید برای مرکز تماس اضافه شد. شماره های جدید به شرح زیر میباشند 021-91090789 071-91090789   کاکو هاست kakohost.com  

افزایش هزینه های سرویس ها

درود  با توجه به افزایش قیمت ارز  ما ناچار به افزایش قیمت سرویس ها هستیم البته هزینه های دیگری در این افزایش دخیل هستند مانند تورم که در کشورمون حاکم هست . قبلا قیمت های سرویس ها براساس دلار 10 ...

Get Started Now Discount We provide a 50% discount for students, teachers and volume licenses. We’re committed to helping students, teachers and Academic institutions.