هاست لینوکس ایران با کنترل پنل دایرکت ادمین
یک هفته گارانتی بازگشت وجه بدون هیچ پرسشی
 • Product 1

  IR100

  • 100MB
   میزان فضا
  • 2000MB
   پهنای باند
  • نامحدود
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   FTP اکانت
  • نامحدود
   ساب دومین
  • 5
   ورژن PHP
  Başlayan fiyatlarla
  تومان7,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 2

  IR1000

  • 1000MB
   میزان فضا
  • 20000MB
   پهنای باند
  • نامحدود
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   FTP اکانت
  • نامحدود
   ساب دومین
  • 5
   ورژن PHP
  Başlayan fiyatlarla
  تومان10,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 3

  IR2000

  • 2000MB
   میزان فضا
  • 40000MB
   پهنای باند
  • نامحدود
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   FTP اکانت
  • نامحدود
   ساب دومین
  • 5
   ورژن PHP
  Başlayan fiyatlarla
  تومان14,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 4

  IR5000

  • 5000MB
   میزان فضا
  • 100000MB
   پهنای باند
  • نامحدود
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   FTP اکانت
  • نامحدود
   ساب دومین
  • 5
   ورژن PHP
  Başlayan fiyatlarla
  تومان250,000/ yıl
  Satın Al
 • Product 5

  IR10000

  • 10000MB
   میزان فضا
  • 200000MB
   پهنای باند
  • نامحدود
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   FTP اکانت
  • نامحدود
   ساب دومین
  • 5
   ورژن PHP
  Başlayan fiyatlarla
  تومان400,000/ yıl
  Satın Al
 • Product 6

  IRC100

  • CPanel
  Sadece
  تومان7,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 7

  IRC1000

  Sadece
  تومان10,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 8

  IRC2000

  • CPanel
  Sadece
  تومان14,000/ aylık
  Satın Al
 • Product 9

  IRC5000

  Sadece
  تومان250,000/ yıl
  Satın Al
 • Product 10

  IRC10000

  • Cpanel
  Sadece
  تومان400,000/ yıl
  Satın Al