شروع از
تومان59,000
ماهانه
لایسنس سی پنل VPS
cPanel/WHM VPS Optimized
Free Addon
Resource Monitor License
SpamScan License
Attracta Seo Tools License
تومان6,000
ماهانه
تومان60,000 هزینه تنظیم
سیستم لایسنس سی پنل سرور مجازی(دور زدن)
با استفاده از سیستمی که کاکوهاست برای اولین بار در ایران طراحی کرده است شما می توانید بدون نیاز به لایسنس ماهانه برای سرور اختصاصی و سرور مجازی خود اقدام به استفاده از cPanel/WHM کنید.
در این سیستم همانند سیستم لایسنس عمل خواهد کرد و هیچ فرقی را مشاهده نخواهید کرد و شما می توانید حتی به tickets.cpanel.net تیکت ارسال کنید
همچنین نیاز به ارسال دسترسی روت نیست.
بعد از پرداخت اطلاعات نصب سیستم لایسنس برای شما ایمیل خواهد شد.
تومان128,000
ماهانه
لایسنس سی پنل DED
cPanel/WHM Dedicated License
Free Addon
Attracta Seo Tools License
Resource Monitor License
SamScan License
تومان11,000
ماهانه
تومان110,000 هزینه تنظیم
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی (دورزدن)
با استفاده از سیستمی که کاکوهاست برای اولین بار در ایران طراحی کرده است شما می توانید بدون نیاز به لایسنس ماهانه برای سرور اختصاصی و سرور مجازی خود اقدام به استفاده از cPanel/WHM کنید.
در این سیستم همانند سیستم لایسنس عمل خواهد کرد و هیچ فرقی را مشاهده نخواهید کرد و شما می توانید حتی به tickets.cpanel.net تیکت ارسال کنید
همچنین نیاز به ارسال دسترسی روت نیست.
بعد از پرداخت اطلاعات نصب سیستم لایسنس برای شما ایمیل خواهد شد.