لایسنس Plesk

لایسنس PleskOnyx

Plesk Panel Onyx برای سرور مجازی
Plesk Panel Onyx برای سرور اختصاصی