لایسنس های سیستمی (دور زدن)

لایسنس های سیستمی (دور زدن)

CXS Licensing System
Outgoing Spam Monitor
سیستم لایسنس لایت اسپید(دور زدن)

شما می توانید بدون نیاز به لایسنس ماهانه برای سرور اختصاصی و سرور مجازی خود اقدام به استفاده از LiteSpeed کنید.
امکان ارتقا به آخرین ورژن هم امکان پذیر هست
همچنین نیاز به ارسال دسترسی روت نیست.