کولوکیشن ایران - colocation IRAN

کلوکیشن دیتاسنتر آسیاتک

هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

50 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه

( 1 به 1 ) ترافیک مجاز نامحدود 1 گیگابیت

قابل ارائه آی پی اینترانت

یک یونیت فضا

1 آمپر برق تامینی

با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی

بلی Ups

بلی local network for servers

کلوکیشن دیتاسنتر تبیان

یک عدد آی پی رایگان

هزینه هر آی پی اضافه پنج هزار تومان

150 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه

100 گیگابایت ( 1 به 4 ) ترافیک مجاز اولیه

قابل ارائه آی پی اینترانت

یک یونیت فضا

1 آمپر برق تامینی

با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی

بلی Ups

بلی local network for servers

189 هزارتومان قیمت

70 تومان هر ترابایت (1 به 1) ترافیک اینترانت

2 میلیون تومان هر ترابایت (1 به 4) ترافیک اینترنت

کلوکیشن دیتاسنتر زیرساخت

یک عدد آی پی رایگان

هزینه هر آی پی اضافه

پنج هزار تومان
100 هزار تومان هزینه ستاپ اولیه

500 گیگابایت ترافیک مجاز اولیه

قابل ارائه آی پی اینترانت

یک یونیت فضا

1 آمپر برق تامینی

با هماهنگی و شرایط شرکت دسترسی فیزیکی

بلی Ups

بلی local network for servers

290 هزارتومان قیمت

150 تومان هر ترابایت 1 به 1 ترافیک اضافه