سرور اختصاصی هلند

Intel Xeon X5600 Series - Serverius