گواهینامه SSL

Comodo PositiveSSL

برای نگهداری سایت های تجارت الکترونیک کم حجم و با ضمانت 10،000 دلاری مناسب است.

RapidSSL Trial
Comodo Essential SSL
Comodo Trial SSL