اضافه شدن سرور های جدید از هلند

درود سرور های جدید اضافه شد. CPU:2*Intel 8-Core XEON E5-2650 RAM:128G ECC Hard: 3 x 2TB WD Gold  Datacenter HDD, SATA III - 6Gb/s, 7200rpm, 128MB Cache Hard :1x512GB Samsung SM961 Polaris NVMe MLC V-NAND  SSD,  Read 3200 MB/s, Write 1700 MB/s, 330k port : 1 Gbit -Level3DC:Serverius-Netherlands بیشتر »

19th Jan 2018