حذف کارمزد درگاه بانک سامان

درود برکاربران عزیز کاکوهاستبا توجه به صحبت های انجام شده با درگاه بانک سامان درگاه این بانک بدون کارمزد برای دوستان عزیز برروی سایت فعال شد.از این پس با درگاه بانک سامان هم میتوانید بدون ... بیشتر »

27th Apr 2016