درود 

متاسفانه دو عامل باعث قیمت ها در سرورها مجازی شده است 

اولین مورد اینکه دیتا سنتر افزایش قیمت 10 درصدی در قیمت ها از اول سال 2022 به دلیل افزایش قیمت مواد خام و برق برروی سرویس ها اعمال کرده است 

دومین عامل هم افزایش قیمت ارز هست که باعث افزایش قیمت سرویس ها شده است .

به همین خاطر ما در دو مرحله افزایش قیمت سرویس ها خواهیم داشت در مرحله اول 10 درصد سرویس ها افزایش قیمت اعمال شده است و در مرحله دوم برای فاکتورهایی که برای سال جدید میلادی صادر میشود 10 درصد افزایش نرخ در هزینه سرور های مجازی اعمال میشود

از مشکلات پیش آمده از کلیه کاربران عذرخواهی میکنیم این افزایش قیمت ها در دست ما نبوده و ما همواره تمایل داریم که قیمت سرویس ها ثابت و با کمترین افزایش قیمت همراه کنیم اما متاسفانه مشکلات دیگری دخیل هستند و ما نمیتوانیم آنها را کنترل کنیم

با احترام 

گروه میزبانی کاکوهاست

 Tuesday, December 7, 2021

« برگشت