تخفیف های ویژه کاکوهاست

تخفیف های ویژه کاکوهاست

50 درصد تخفیف ویژه نوروز سرور مجازی هلندکد تخفیف:nowroz99

50 درصد تخفیف ویژه نوروز 98 برای سرور های مجازی هلند

50 درصد تخفیف ویژه نوروز سرور مجازی انگلستانکد تخفیف:nowroz99

50 درصد تخفیف ویژه نوروز 98 برای سرور های مجازی انگلستان

50 درصد تخفیف ویژه نوروز سرور مجازی امریکاکد تخفیف:nowroz99

50 درصد تخفیف ویژه نوروز 98 برای سرور های مجازی امریکا

99 درصد تخفیف ثبت دامنه .SHOP فقط 1000 تومان/سال اول

50 درصد تخفیف ویژه نوروز 98 برای سرور های مجازی هلند

تخفیف ویژه ثبت دامنه INFO فقط 72,000 تومان/سالانه

تخفیفات ویژه ثبت دامنه های بین المللی در کاکوهاست

90 درصد تخفیف ویژه نمایندگی هاست لینوکس سی پنل/ماه اول

تخفیف ویژه برای تست و سنجش کیفیت سرور