گواهینامه SSL

Comodo نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL 19,500 38,000 57,000 - سفارش
Comodo Comodo Essential SSL 38,000 72,000 114,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Wildcard 299,000 488,000 677,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain 120,000 230,000 330,000 - سفارش
RapidSSL نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
RapidSSL RapidSSL Standard 33,500 60,000 90,000 - سفارش
RapidSSL RapidSSL WildcardSSL 330,000 600,000 830,000 - سفارش
Thawte نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Thawte Thawte SSL 123 155,000 235,000 315,000 - سفارش
GeoTrust نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
GeoTrust GeoTrust QuickSSL Premium 205,000 310,000 460,000 - سفارش

کاکوهاست نماینده رسمی از شرکت های معتبر ارائه دهنده : Comodo , GeoTrust ,Symantec ,Thawte , RapidSSL , Ukrnames میباشد. در صورتی که گواهینامه خاصی مد نظر شما بود و در این لیست نبود با بخش فروش در تماس باشید تا به شما قیمت این گواهینامه ها ارسال شود

ارتباط با بخش فروش