گواهینامه SSL

Comodo نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL 22,000 39,000 57,000 - سفارش
Comodo Comodo Essential SSL 45,000 76,000 115,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Wildcard 349,000 550,000 770,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain 120,000 230,000 330,000 - سفارش
RapidSSL نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
RapidSSL RapidSSL Standard 41,000 70,000 100,000 - سفارش
RapidSSL RapidSSL WildcardSSL 400,000 700,000 1,000,000 - سفارش
Thawte نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Thawte Thawte SSL 123 165,000 255,000 375,000 - سفارش
GeoTrust نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
GeoTrust GeoTrust QuickSSL Premium 205,000 310,000 460,000 - سفارش

کاکوهاست نماینده رسمی از شرکت های معتبر ارائه دهنده : Comodo , GeoTrust ,Symantec ,Thawte , RapidSSL , Ukrnames میباشد. در صورتی که گواهینامه خاصی مد نظر شما بود و در این لیست نبود با بخش فروش در تماس باشید تا به شما قیمت این گواهینامه ها ارسال شود

ارتباط با بخش فروش