گواهینامه SSL

Comodo نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL 22,000 39,000 57,000 - سفارش
Comodo Comodo Essential SSL 45,000 76,000 115,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Wildcard 349,000 550,000 770,000 - سفارش
Comodo Comodo PositiveSSL Multi-Domain 120,000 230,000 330,000 - سفارش
گواهی اس ال ال برای دامنه ملی IR
IRAN SSL نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
IRAN SSL Commercial SSL (DV) 60,000 120,000 180,000 - سفارش
IRAN SSL Commercial SSL Wildcard (DV) 270,000 540,000 810,000 - سفارش
IRAN SSL Trusted SSL (OV) 270,000 540,000 810,000 - سفارش
IRAN SSL Trusted SSL Wildcard (OV)) 405,000 810,000 1,215,000 120,000 سفارش
IRAN SSL Premium EV SSL 900,000 1,800,000 2,700,000 230,000 سفارش
RapidSSL نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
RapidSSL RapidSSL Standard 41,000 70,000 100,000 - سفارش
RapidSSL RapidSSL WildcardSSL 400,000 700,000 1,000,000 - سفارش
Thawte نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
Thawte Thawte SSL 123 165,000 255,000 375,000 - سفارش
GeoTrust نام یک ساله دو ساله سه ساله SAN سفارش
GeoTrust GeoTrust QuickSSL Premium 205,000 310,000 460,000 - سفارش

کاکوهاست نماینده رسمی از شرکت های معتبر ارائه دهنده : Comodo , GeoTrust ,Symantec ,Thawte , RapidSSL , Ukrnames میباشد. در صورتی که گواهینامه خاصی مد نظر شما بود و در این لیست نبود با بخش فروش در تماس باشید تا به شما قیمت این گواهینامه ها ارسال شود

ارتباط با بخش فروش